1 מחקר פעולה כפרדיגמה - כתפיסת עולם

שושנה קע 1 מבוא שאלה מרכזית העומדת בבסיס הפרדיגמה של המחקר האיכותי היא מה מקומו של החוקר במחקר , וכן כיצד ובאיזו מידה הוא חושף את עמדותיו , דעותיו וערכיו האישיים בהקשר לנתוני המחקר . המחקר האיכותי בהשוואה לזה הכמותי אכן השתחרר מהפטרנליזם המאפיין את התפיסה הפוזיטיביסטית , שלפיה הידע הוא ישות אובייקטיבית ניטרלית - בבחינת "האמת , " והחוקר הוא אדון האמת . אולם , למרות שהמחקר האיכותי מניח את נוכחות החוקר ( בגלוי או בסמוי ) במחקר , מידת שילובו של הסב-טקסט האישי שלו בעיבוד הנתונים נע על טווח רחב , בין מקסימום מעורבות למינימום . אל מחקר הפעולה מתייחסים לרוב כמקרה פרטי של המחקר האיכותי , הממוקם בקצה הטווח של המעורבות . משמע , מחקר שבו מעורבותו של החוקר היא מרבית . הטענה המרכזית שלי במאמר זה היא שמחקר פעולה צומח מבסיס קונספטואלי שונה , מתפיסת עולם אחרת . בעוד שהמחקר האיכותי והמחקר הכמותי הם בבחינת מתודולוגיות מחקריות שמטרתן להבנות ידע ועל ידי כך להעשיר במשהו את מאגר הידע של הקהילה המדעית בתחום הנחקר , מטרתו של מחקר פעולה היא מעבר להבניית ידע . במחקר פעולה חוקר החוקר את פעולתו הוא עצמו כדי להביא ...  אל הספר
מכון מופ"ת