פתח דבר

מוגשת לעיונכס אסופת מאמרים , שהם פרי החשיבה והלמידה של משתתפי סמינר מיוחד , שהתקיים ב"אחוזת אוהלו " בפברואר 2003 בחסות מכון מופ"ת . כותבי המאמרים המקובצים בספר מייצגים מגוון של תחומי פעולה ומחקר בכל רחבי ישראל ומשותף לכולם העניין בנושא הסמינר - "זיקות פילוסופיות ומתודולוגיות בין מחקר פעולה לבין פרדיגמת המחקר האיכותי . " כמו השותפים לתהליך של יצירת האסופה , גם התוצר רבגוני ומשקף תחומי תוכן שונים , מבחר היבטים להתייחסות לנושא ( החל בהיבט התאורטי וכלה בהיבט המעשי , ( שיטות מחקר מגוונות ומבחר של קישורים רלוונטיים לאנשי המחקר ולאנשי המעשה כאחד . תהליך העריכה הייחודי של הספר היה שיתופי ומרתק - פועל יוצא של התהליך המיוחד שבו קרם הסמינר עור וגידים . מבט מעמיק על אופיו של התהליך מובא בפרולוג הפותח ספר זה , פרי עטה של יו"ר ועדת ההיגוי ד"ר ניצה שפרירי . בפתח דבר זה אסתפק בציון העובדה , שבמהלך העריכה התברר לנו , כי רבים ממקורות המידע שמסתמכים עליהם הכותבים השונים משותפים גם לכותבים אחרים . לפיכך , בחרנו לערוך את הספר כולו כך שכל המקורות לכל המאמרים מרוכזים בסוף הספר . התוצאה היא רשימה ביבליוגרפית ...  אל הספר
מכון מופ"ת