מקורות האיורים

תודתנו נתונה למוסדות ולאישים הבאים אשר העמידו לרשותנו תמונות ואיורים ששולבו בספר . במקרים אחדים נעשה שימוש בתמונות אשר למרות מאמצינו לא עלה בידינו לאתר את מקורן על פי העתקים שעמדו לפנינו . התודה והסליחה עם צלמי תמונות אלו . ליד כל גורם מופיעים מספרי העמודים ובסוגריים העמוד שבו מופיעה התמונה במקור . כל הצילומים הצבעוניים , המציגים את מראה האתרים בימינו ( כולל תמונות של פריטים מתוך תמונות אלו ) נעשו על ידי אסף זלצר , אלא עם צויין אחרת . התמונות המופיעות בקולאז י ים בפתח בל אזור סיור לקוחות מתוך הרשימה הנ " ל . האיורים והשרטוטים נעשו על ידי נועה גורן . אלבטרוס , צילומי אוויר 315 - זלצר , אסף 48 , 26 - ( למעלה 248 , ( קרטס , גבריאל ( גובי ) 193 , 191 , 190 - ( למעלה 195 , ( ( למעלה ) ארכיון הצילומים יד יצחק בן צבי , הספרייה , ירושלים 21 - ( מימין 40 , ( ( למעלה 46 , ( ( למטה 74 , 62 , ( ( למטה 95 , 88 , 85 , ( ( למטה 358 , 341 , 164 , ( ( למעלה ) ארכיון צילומי אוויר המחלקה לגאוגרפיה , האוניברסיטה העברית בירושלים 238 , 157 - בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי , המחלקה לכתבי יד 217-216 - הארכיו...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי