רשימת הקיצורים

אעברנה נא בארץ - יפה ברלוביץ ( עורכת , ( אעברה נא בארץ מסעות בארץ ישראל של אנשי העליה הראשונה , תל אביב . 1992 בארץ המזות - אברהם שמואל הרשברג , בארץ המזרח , ירושלים תשל"ז . בדרן הראשונה לציון - רות ושאול דגן ( עורכים , ( בדרך הראשונה לציון , חיפה 998 ו . בעקבות הביל"ו"ם - אהרן חרמוני , בעקבות הביל"ויים , ירושלים . 1952 גאון האוץ - זאב יעבץ ( מוציא לאור , ( גאון בארץ , ב , וארשה תרנ " ד . גבעת עדה - אהרן אבן חן ואריה סמסונוב ( עורכים , ( גבעת עדה - קובץ , נתניה תרצ " ח . גיא אוני - שולמית , לפיד , גיא אוני , ירושלים 988 ו . דודאים מן הארץ הקדושה - אהרן מגד , דודאים מן הארץ הקדושה , תל אביב תשנ " ח . דור מעפילים - הלל יפה , דור מעפילים : זכרונות , יומנים , מכתבים , תל אביב . 1983 המתנחלים בהר - רבקה אלפר , המתנחלים בהר , תל אביב . 1965 זכרונות - אליהו שייד , זכרונות 1899-1883 ( תרגום א י אמיר , ( ירושלים . 1983 זכרובות ארץ ישראל - אברהם יערי , זכרונות ארץ ישראל , רמת גן . 1974 זנתנות בן הגליל - עזיאל לובובסקי , זכרונות בן הגליל , יסוד המעלה . 1982 זכרונות לבית דוד - משה דוד שוב , זכרונו...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי