נשים, ילדים ופועלים - הכנת טבק לייבוש (במפנה המאה התשע־עשרה)