יסוד המעלה

הקדמה יסוד המעלה , המושבה הרביעית במניין מושבות העלייה הראשונה , נוסדה בשנת 1884 על ידי חברה בשם 'נחלת שדה וכרם' של חובבי ציון ממזריטש שבפולין ומבריסק שבליטא ( שתיהן היו שייכות אז לרוסיה הצארית . ( החברה הושפעה מהקמתן של שלוש המושבות הראשונות , כולל ראש פינה הסמוכה , אך התפיסות והתכניות שלה היו שונות . היא ביקשה לטעת מטעים ולהפקיד עליהם חלק קטן מבעלי הנחלות , שיעבדו אותם בעזרת פועלים שכירים עד שיתנו המטעים פרי , אז יעלו שאר הקונים מחוץ לארץ ויתיישבו על אדמתם ( השוו עם עקרונות דומים של מושבות שנוסדו בשנות התשעים של המאה העשרים , כגון רחובות ביהודה , חדרה בשומרון ועין זיתים בגליל העליון . ( שליחי האגודה ממזריטש רכשו בקיץ 1883 כ 2 , 500 דונם במקום שהערבים קראו לו א זביד . לשטח האדמה היה גם שם עברי - 'מי מרום , ' מפני שתריסר שנים קודם לכן הועבר המקום לרשות משפחת עבו מצפת . משפחה יהודית חשובה זו עיבדה מאז את הקרקע על ידי אריסים ערבים בפיקוח מנהלי עבודה יהודים , שלמה ושאול מזרחי , שהתגוררו לסירוגין במבנה היחיד במקום ' ) בית האוצר . ('  אל הספר
יד יצחק בן-צבי