עין זיתים

הקדמה המושבה עין זיתים של ימי העלייה הראשונה היא אתר קטן וצנוע על דרך צפת-מירון . עין זיתים מכונה בצדק 'מושבה לא נושבה ' מסיבה כפולה : ראשית , כי המקום נטוש ובתיו שוממים מזה זמן רב ; ושנית , כי המושבה , שהוקמה בכמה שלבים ועברה גלגולים אחדים , מעולם לא התפתחה והייתה ליישוב של ממש . את תחילת המושבה אפשר לקבוע לשנת ו 89 ו , עת רכש את אדמותיה יהושע אוסוביצקי , פקיד הברון הממונה על ההתיישבות בגליל העליון . הרכישה בוצעה עבור 'אגודת האלף - דורשי ציון ' ממינסק שברוסיה , אשר תכננה התיישבות מדורגת של המוני יהודים בעזרת תשלומים ארוכי טווח . התכנית הייתה כי רק בשלב השני יישבו חברי האגודה את בתי המושבה , שיקומו בשלב הראשון על ידי עובדים שכירים במקביל להכשרת הקרקע ונסיעתה . בשנת 1892 החלה הפעילות היהודית בעין זיתים , כשבשטח שנקנה ניטעו גפנים ומטעים אחרים ( זיתים , שקדים ועוד , ( והוקמו שני בתי אבן ושני צריפים . העבודה בוצעה על ידי פועלים , בהנחייתו ובניהולו של דב בר שלפיאן ( דב " ש , ( מראשי  אל הספר
יד יצחק בן-צבי