מושבות הגליל העליון

מושבות הגליל העליון ההתיישבות היהודית בתקופת העלייה הראשונה באזור הגליל העליון הורכבה משני חלקים : האחד היה גוש התיישבות סביב ראש פינה , המושבה הגדולה והחשובה באזור שכלל גם את יסוד המעלה , משמר הירדן , מחניים ועין זיתים ; השני מנה מושבה אחת , מרוחקת ובודדת - מטולה , היישוב היהודי הצפוני ביותר בארץ מאז ועד היום . לנוחות המטייל נקבע סדר הביקור במושבות האזור על פי היגיון מרחבי , מבלי לשמור על התפתחות עתית רצופה . תחילתו במרכז האזורי ראש פינה , המושבה הראשונה בגליל העליון ( הוקמה תחילה בשנת 1878 בשם גיא אוני , ננטשה ונוסדה שוב בשם ראש פינה בשנת , ( 1882 המשכו מזגזג בזמן בין המושבות עין זיתים ( ו 89 ו , ( מחניים 898 ) ו , ( משמר הירדן ( הוקמה ב 1890 על אדמות שושנת הירדן , שנוסדה ב 884 ו ) ויסוד המעלה ;( 1884 ) וסיומו - במושבה מטולה . ( 1896 ) מאפיין מרכזי משותף לכל מושבות האזור בימי העלייה הראשונה ולאחריה , אשר ילווה כחוט השני את ביקורנו בגליל העליון , הוא מיקומן באזור ספר . הגליל העליון היה מצד אחד רחוק מציר יפו-ירושלים שהיה לב המודרניזציה של הארץ ובו שכנו מרכזי השלטון העות ' מאני , ורחו...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי