בני יהודה

למושבה בני יהודה יש שלושה קווי אופי מיוחדים : מיקומה ברמת הגולן , אנשיה בני 'היישוב הישן , ' והשתלבותה בכפר ערבי . על רקע זה יש להבין את הסיפור יוצא הדופן של בני יהודה בעלייה הראשונה , את סופה המר ואת מצב אתריה הנוכחי . אגודת 'בית יהודה' ( ששינתה שמה ל'בני יהודה ( ' הוקמה בשנת 1884 בידי קבוצת אברכים מצפת , שרצו לצאת מעירם ולהתפרנס מיגיע כפיהם בעבודה חקלאית במקום מכספי החלוקה . התיישבות בני יהודה בוצעה בשני שלבים , ובשני אתרים שונים : תחילה היה ניסיון נפל קצר בךמסניה שבגולן המרכזי ( ב 886 ו, ( 1887- ובהמשך ניסיון ממושך בביר א שגום שבדרום הגולן . ( 1920-1888 ) מספר החברים באגודה השתנה ונע בין 18 ל . 55 בעת ניסיון ההתיישבות הראשון נמנו בה עשרים משפחות , ובהן 78 נפשות ( כולל ארבעים ילדים . ( רכישת הקרקעות באמצעיהם הדלים העצמיים של חבריה לא אפשרה השקעות בבניית המושבה , בשירותים הציבוריים ובמשק החקלאי . גם הניסיון השני , שנמשך למעלה משלושים שנה בביר א שגום , סבל מקשיים ומאי יציבות כרונית . בשנים הראשונות הייתה במקום נוכחות יהודית חלקית ופעילות לא רצופה ; אך גם כשנשמר רצף התיישבותי , לאחר ,...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי