תלמידים על רקע בית הספר השני - 'הפסקה' או הזדמנות צילום?