בית גן

הקדמה מושבה קטנה זו הוקמה בסוף שנת 1903 כמושבת בת של יבנאל , המושבה הגדולה באזור . ( בשנת 950 ו סופחה בית גן רשמית ליבנאל יחד עם היישובים הסמוכים - משמר השלושה וסמדר ( . הקמתה של בית גן בשנה האחרונה של העלייה הראשונה , והיותה מושבת בת קטנה , קבעה במידה רבה הן את מעמדה השולי בשטח ובהיסטוריה והן את דלות השרידים החומריים שנותרו מתקופת היווסדה . המושבה נוסדה בידי יק"א , שביוזמת קלווריסקי , מנהל ההתיישבות באזור , 'איכרה' כאן 6 ו פועלים מחוות סג'רה . במהלך השנה הראשונה , 903 / 4 ו , נוספו עליהם מספר משפחות מתיישבים , בעיקר גרים , ובהן משפחות קוראקין וסאזונוב . המייסדים , שקיבלו מיק"א תקציב ביסוס אישי קטן ונחשבו בתחילה 'אריסים , ' העלו מדי שנה חמישית מהיבול לחברה המיישבת . כשאר מושבות הגליל התחתון , הייתה בית גן מושבת פלחה , שהתקיימה בצניעות מגידולי שדה ובעיקר מתבואות , כגון חיטה ושעורה . תחילה גרו המייסדים בחושות ערביות נטושות ורעועות באתר הסמוך של הכפר הערבי הקטן בית ג'ן ( לא נותרו מהם שרידים כלשהם . ( תוך זמן קצר התווה מהנדס יק " א , אדולף שטרקמט , תכנית בנייה למושבה באתר חדש : שני רחובות ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי