בני מאה - בית הספר (למעלה) ובנין הגן של המושבה (למטה)