מראה מבחוץ של חצר משק - בית מגורים משמאל ומבנה משק מימין