גן שמואל

הקדמה גן שמואל נוסדה בשנת 1894 כחוות מטעים קטנה בקצה הצפוני מזרחי של אדמות חדרה . בחווה עבדו כמה פועלים יהודים באופן ארעי והתחלפו מדי פעם . בתקופת העלייה הראשונה הייתה אם כן גן שמואל נקודת יישוב שאינה מושבה , אלא יישוב בת שהוקם על שטח של מושבה גדולה , ומבחינות רבות נשען עליה . בכך דמה המקום עקרונית ליהודיה , יישוב בת של פתח תקוה שהוקם תריסר שנים לפני גן שמואל ( ראו לעיל , בפרק על מושבות יהודה ;( לטנטורה ( ראו לעיל , ( יישוב בת של זכרון יעקב שנוסד כשנתיים בלבד לפניה ; ולחוות חפציבה , שהוקמה עשר שנים אחריה בקצה השני של אדמות חדרה ( ראו אתר ט בחדרה . ( ההבדל הגדול ביניהם הוא שבגן שמואל הייתה נוכחות יהודית רצופה שהתפתחה לכלל יישוב עצמאי בר קיימא , בעוד שלושת יישובי הבת האחרים ננטשו במשך הזמן . היזמה להקמת החווה באה מחובבי ציון מחו " ל , במטרה לטעת גן אתרוגים שפירותיו הכשרים יישלחו ליהודי הגולה ( לאילו צרכים . (? חלק מהשטח המצומצם של גן שמואל ניתן במתנה על ידי אחד ממתיישבי חדרה , וחלקו נקנה על ידי אגודות חובבי ציון ( בהן 'המזרחי , ( ' שגם מימנו את הפעולות בחווה . בעשר השנים הראשונות , עד ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי