יער חדרה סביב מלחמת העולם הראשונה - עצים גדולים, ביצה (עונתית) קיימת