חדרה

הקדמה אף שהעיר חדרה של ימינו צמחה מתוך המושבה חדרה של תקופת העלייה הראשונה , העיר והמושבה שונות מאוד זו מזו . המושבה הקטנה ומוכת הקדחת , שהחלה לעבור תהליכי עיור כבר בתקופת המנדט והוכרזה עיר בשנת , 1952 הייתה ליישוב הגדול באזור . חדרה משתרעת על שטחים נרחבים מעבר לשטח הבנוי של גלעין המושבה הוותיקה , שהוא כיום מרכז העיר . צורת השתי וערב ( כלומר רשת של רחובות ישרים מקבילים , המחוברים על ידי רחובות ישרים ניצבים ) שבה תוכננה המושבה , בולטת במרכז חדרה גם היום , כעבור למעלה ממאה שנה . אולם פרט לדגם תשתית זה נותרו שרידים היסטוריים מעטים בלבד בנוף . רוב הבניינים והאתרים מתקופת העלייה הראשונה , כמו גם מתקופות עבר אחרות , נהרסו בלהט הבנייה והפיתוח של העיר בדור האחרון , החל משנות השבעים של המאה העשרים . כתוצאה מכך יש במסלול הטיול המוצע , העובר לאורך הרחובות הראשונים שהותוו ונבנו בעיקרם בשנות התשעים של המאה התשע עשרה , 'חורים ' היסטוריים ניכרים . על המבקר בחדרה לדלות בסבלנות אתרים ספורים שנותרו פה ושם מן המושבה העות ' מאנית , נכלמים בבדידותם ובולטים בזרותם בתוך נופים עירוניים מאוחרים יותר . ראשיתה ש...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי