טנטורה

הקדמה חלקים קטנים מאדמות טנטורה נקנו יחד עם אחוזת זירמן הגדולה בזמרץ ( היא זכרון יעקב ) בשנת . 1882 נוסף על כמה חלקות עיבוד צרות וארוכות במישור שבין חוף הים לרכס הכרמל , כללו אדמות אלה גם כמה חלקות בתוך הכפר הערבי טנטורה . כבר באמצע שנות השמונים של המאה התשע עשרה התיישבו בכפר שתי משפחות יהודיות , שהקימו גן ירק על חלק מהאדמה היהודית ( אשר עברה יחד עם אדמות זכרון יעקב מבעלות המתיישבים לבעלות הברון רוטשילד , ואחר כך ליק"א . ( כן מצויות עדויות מעטות על ניסיון של פקידות הברון ליישב במקום פועלים ותיקים מזכרון יעקב ; ידוע כי אחד הפועלים שקיבל כאן חלקה קטנה בראשית 1888 עזב לאחר זמן קצר למושבה בהקמה , בת שלמה . בשנת 1893 הקימה פקידות הברון רוטשילד על חלקה גדולה בשולי הכפר ( אולי חלקת הגן ) מפעל זכוכית , היא המזגגה . מטרתו העיקרית הייתה ייצור בקבוקים לשיווק יינות המושבות לחו"ל . זו הסיבה למיקומו הנוח של המפעל : מצד אחד לא רחוק מהיקב החדש של זכרון יעקב ( שנחנך בשנת , ( 1892 אשר אליו הובילה דרך טובה יחסית ; מצד שני באזור חוף חולי , שבו תכננו להשתמש כחומר גלם לייצור זכוכית ; ומצד שלישי - ליד מפרץ נ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי