בת שלמה במבט מדרך ואדי מילח ‭;(1898)‬ נוף הנגלה גם היום