בת שלמה

הקדמה בת שלמה בולטת בין המושבות הוותיקות בהיקפה המצומצם ובפיתוחה המועט ; המושבה הקטנה שמרה על צורתה ואופיה המקוריים בשינויים שוליים בלבד במשך למעלה ממאה שנה ! תוצאת השילוב הייחודי הזה מציגה את הדוגמה הקרובה ביותר לנופים ולאווירה של תקופת העלייה הראשונה , כפי שמרגיש באופן בלתי אמצעי כל מבקר . המושבה הוקמה על ידי פקידות הברון רוטשילד כ ' בתה' הבכורה של זכרון יעקב , במחצית השנייה של שנות השמונים של המאה התשע עשרה . אדמות אום אל ג'ימאל - שמה הערבי של בת שלמה - נקנו עוד בשנת , 1886 אולם כמו במקרה של המושבה השכנה , שפיה , עברו שנים אחדות עד להקמת יישוב הקבע . גם תולדות הקמתה של בת שלמה דומים לאלה של מושבת הבת הסמוכה : עיבוד זמני של חלק מ 2 , 500 הדונם של המקום על ידי צעירים מזכרון יעקב ;( 1887 ) התיישבות זמנית של 'קבוצת כיבוש ' חלוצית ;( 1888 ) בניית בתי קבע ואכלוסם בידי בוגרי הארבייטער שוללע ופועלים מזכרון יעקב ( בשנים . ( 1889-1888 הדמיון בין שתי מושבות הבת תקף גם בנוגע למאפייני ההתיישבות בבת שלמה בראשיתה : מיעוט מוסדות קהילתיים והסתמכות על קבלת שירותי ציבור במושבת האם זכרון יעקב ; התבסס...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי