בית המשק בשפיה. בתקופת העלייה הראשונה - אורוות הברון למטה ובית הפקידות למעלה