קטע גדר לאורך 'דרך היין' המשוחזרת ‭999)‬ו לערך‭;(‬ שילוב ישן וחדש