מוצא

הקדמה המושבה מוצא , שנוסדה בשנת 894 ו , היא היחידה ממושבות העלייה הראשונה שהוקמה בהרי יהודה . למקום עוד מאפיין מרחבי ייחודי כפול , שהשפיע על תולדותיה : הקרבה לירושלים והמיקום על הדרך הראשית המובילה אליה ( ראו אתר א . ( כזה היה המקום בגלגוליו השונים מאז ימי קדם ועד העת החדשה . למעשה , במקום רב מעיינות זה שמעליו התפרש הכפר הערבי קולוניה , התקיימה נוכחות יהודית הרבה לפני הקמת המושבה . הנוכחות היהודית החלה בשנת 860 ו , במקביל לבניית השכונות הראשונות מחוץ לחומות ירושלים , כיזמה פרטית של יהושע ילין ושאול יהודה , בני 'היישוב הישן . ' חלקות הקרקע ההרריות שרכשו שני הצעירים הירושלמיים מפלאחי קולוניה , יצרו בפועל אחוזה חקלאית קטנה שעובדה בידי פועלים ערבים בפיקוח בעליה , שהמשיכו לגור בעיר . כך היה גם לאחר מות שאול יהודה , כשהטיפול במוצא עבר בלעדית לידי שותפו . ילין יזם בניית ח'אן בנחלתו על אם הדרך יפוירושלים בשנת ו 87 ו , אולם בנה לידו בית מגורים רק כעבור עשרים שנים ( אתרים ב , ג . ( אדמות 'יהודיות' אלה היו הבסיס להקמת המושבה , אשר אנשיה עשו שימוש גם במבנה הח ' אן הוותיק , שהועבר לרשותם . את אדמות...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי