הרטוב, צילום אוויר ממאי ‭:1918‬ א. המושבה הרטוב; ב. חוות גולדברג