באר טוביה־קסטינה

nnipn המושבה באר טוביה קסטינה הייתה המושבה הדרומית ביותר בין מושבות העלייה הראשונה . היא נוסדה פעמיים - פעם בידי הברון רוטשילד בשנת , 1888 ופעם שנייה בידי חובבי ציון בשנת - 1896 עד שלבסוף נשרפה ונחרבה בשנת , 1929 ומאז לא שוקמה . בתי המושבה נהרסו , ועל אדמותיה הוקמו במשך הזמן המושב באר טוביה ושני יישובים נוספים . במקום נותרו רק שרידים בודדים מתקופת הראשית . אדמות המושבה נקנו על ידי פקיד הברון יהושע אוסוביצקי לשם יישובן של 25 משפחות חובבי ציון מבסרביה , שהברון נטל על עצמו לעזור להן . היו אלה בעלי הון שעלו מיזמתם ועל חשבונם ארצה , ואף השתתפו במימון קניית הקרקע . אולם במושבה החדשה , שנקראה בשמה הערבי קסטינה , התיישבו עם הקמתה בסוף קיץ 1888 רק חמש משפחות מבסרביה , ואליהן הצטרפו פועלים רווקים . הבנייה של בתי המושבה הייתה בעייתית לא פחות ומיוחדת עוד יותר . כמו במזכרת בתיה עקרון , הצליחו פקידי הברון לקבל רישיונות זמניים לבניית מבני המשק בלבד . ההגבלות החוקיות נעקפו כאן בדרך שונה , שיכולה להיחשב כ'חומה ומגדל' הראשון - בנייה ופירוק של עשרים  אל הספר
יד יצחק בן-צבי