כמה מראשוני המושבה ‭898)‬ו) - על מה יכולים להעיד הלבוש וההקבצהל