מזכרת בתיה־עקרון

? XJl 3 * S ^ 2 / * 3 fclc * a הקדמה מזכרת בתיה , היא עקרון , הייתה מושבת הברון הראשונה . המושבה , שאת הקמתה יזם הרב שמואל מוהליבר מביאליסטוק , הוקמה בשנת 883 ו במימון הברון רוטשילד ונוהלה מאז בידי פקידיו . שלא כמו חמש מושבות העלייה הראשונה שקדמו לה , מייסדיה היו בעלי ניסיון חקלאי : 11 איכרים מפאבלובקה , הסמוכה לרוז'ינוי שבליטא . איכרים אלה הגיעו ארצה בלא משפחותיהם כבר בדצמבר . 1882 אך רכישת האדמות עבור מושבתם התעכבה במשך כשנה , כל אותו זמן שהו בבית הספר החקלאי מקוה ישראל . את הקרקעות רכשו מכספי הברון שני אישים : יחיאל ברי"ל , עורך העיתון העברי ' הלבנון ' שליווה את העלייה לארץ ; ושמואל הירש , מנהל מקוה ישראל והנציג התושב הבכיר של הברון בארץ ישראל . עיכובים בקבלת רישיונות בנייה גרמו לכך שהגברים התגוררו בכפר עקיר הסמוך במשך קרוב לשנה , במהלכה נזרעו שדות הנחלה תבואות פלחה . ההגבלות על הבנייה במושבה , שהטילו השלטונות העותימאניים , עיצבו לאורך שנים את צורת בנייניה ואת שלבי פיתוחה ( ראו פרטים באתרים א , ב , ג . ( כשהושלמה בניית גלעין המושבה בשלב הראשון , התיישבו בו בספטמבר 1884 הגברים יחד עם...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי