מושבות הדרום וההר

מושבות הדרום וההר פרק זה יעסוק במושבות דרום יהודה - מזכרת בתיה עקרון , גדרה ובאר טוביה קסטינה , שנוסדו בשנים 883 ו888- ו , ובמושבות הרי ירושלים - הרטוב ומוצא , שנוסדו בשנים . 1895 -1894 חמש המושבות נמצאות בשני חבלים גאוגרפיים שונים , ולא במרחב התיישבות ברור שהוגדר והיה מוכר כבר בזמן העלייה הראשונה - להבדיל משאר ארבעת הגושים האזוריים המקובלים של מושבות העלייה הראשונה ( יהודה , שומרון , גליל תחתון וגליל עליון . ( מבחינה מרחבית , מושבות הדרום וההר יוצרות צורת חצי קשת , כעין סהר שטוח העוטר ממזרח ומדרום את מושבות יהודה , שבהן ביקרנו בפרק הקודם . אמנם מושבות יהודה , הוותיקות והמפותחות יחסית , שימשו עורף יישובי לשלוש מושבות הדרום , שלעתים גם נכללו בין יישובי יהודה . אולם ההבדלים בפועל בין שתי קבוצות המושבות היו גדולים בתקופת העלייה הראשונה : לא רק הנגישות אל מושבות הדרום וההר הייתה בעייתית יותר מזו של מושבות יהודה ; גם המרחקים בינן לבין עצמן היו גדולים ,  אל הספר
יד יצחק בן-צבי