כפר סבא

\ ffr **" הקדמה כפר סבא , שמועד הקמתה המקובל היא שנת , 1903 נמנית עם המושבות האחרונות שהוקמו בימי העלייה הראשונה . הפעילות על אדמתה עד סיום התקופה נעשתה בכמה שלבים לפני ואחרי שנה זאת , בהיקף מצומצם ובמבנים זמניים קלים שלא שרדו . לכן בשטח נותרו מעט אתרים לא מובהקים , שאמנם הותוו בזמן העלייה הראשונה אך נבנו בצורתם הנוכחית רק בזמן העלייה השנייה . מכאן נגזרת מבחינתנו בעיה מבנית , המשותפת גם לעתלית וגבעת עדה ( באזור 'השומרון ( ' או בית גן ( בגליל התחתון : ( השרידים שאפשר לראות , מאוחרים לתקופה שבה אנו עוסקים כאן . תחילת כפר סבא בשרשרת של התארגנויות , תכניות והעברות קרקע , שהתבטאו בפעילות מצומצמת וארעית בנוסח אחוזה או חווה . שני השלבים הראשונים לא השאירו רישום בשטח : בשנת 1892 נקנו 7 , 500 דונם מאדמות הכפר הערבי כפר סבא , במטרה - שלא התממשה להקים 'נחלה להתיישבות פועלים . ' האדמה נמכרה לאחר שלוש שנים לקבוצת יהודים אמידים מקייב , שארגונם נשא את השם 'לבנות ולנטוע ' ומטרתם הייתה להקים מושבת מטעים עצמאית על פי הדגם של רחובות . כשגם תכנית זו לא הוגשמה , נפתח פתח לשני השלבים הבאים בתקופת העלייה הרא...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי