נחלת לחמן אשר בפתח תקוה - בית האחוזה שנעלם ‭898)‬ו)