פתח תקוה

7 ) n 1 p 7 ) ' אם המושבות ' נוסדה פעמיים : בשנת , 1878 בידי קבוצות מיהודי 'היישוב הישן' בירושלים , שנאלצו לנטוש את המקום לאחר כשנתיים , ושוב בסוף שנת 882 ו , בידי חובבי ציון מאנשי 'היישוב החדש ' , שעלו מביאליסטוק וסביבתה . על אדמות פתח תקוה , שנרכשו בהדרגה מאפנדים בעלי קרקעות , נעשו כמה פעולות התיישבות מרוחקות זו מזו . במהלך הניסיון המוקדם נקנו שתי חלקות אדמה גדולות : האחת , חלקת קסאר , שבה התיישבו המייסדים על גבעה נמוכה שמהווה היום את מרכז העיר - שם יתמקד עיקר סיורנו . השנייה , בשולי חלקת טייאן , בצמוד לירקון , שם היה ניסיון כושל להקים שכונה ' , הירקונים , ' שממנה לא נותר שריד . עם חידוש ההתיישבות בתחילת העלייה הראשונה צורפו לפתח תקוה שתי חלקות קרקע : חלקה קטנה בכפר יהודייה , שם בנו ' הביאליסטוקים ' שכונה בשם 'יהודיה ' , שבשרידיה נבקר ; וחלקה גדולה בכפר הסמוך מלאבס שנקראה 'הרבע , ' אשר גרמה מחלוקת קשה עם פלאחים שכנים והתנפלויות קטלניות על המושבה . סיכום קצרצר זה מקשר אותנו לשלוש הבעיות המרכזיות שעמדו בפני ראשוני פתח תקוה , ואשר היה להם ביטוי בשטח : יחסים עם השכנים הערבים ; המאבק בביצ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי