בית הכנסת המרכזי נבנה על־פי עקרונות דומים לאלה של בית הכנסת בראשון לציון (למעלה: כיום; למטה: בראשית המאה העשרים)