בית העם - שורשיו בעלייה הראשונה, בנייתו בעלייה השנייה