ראשון בתי הספר (למעלה: בעשור השני של המאה העשרים; למטה: בימינו)