חברי ועד המושבה ‭(1899)‬ ובראשם אהרן מרדכי פרימן (במרכז השולחן)