כיכר המושבה ‭900)‬ו לערך) - מרכז התקשורת והבריאות דאז