יק הילדים העברי הראשון' עם הגננת אסתר שפירא ‭898)‬ו לערך)