'המצודה' של ראשון לציון - בית הכנסת (מימין: ראשית המאה העשרים; משמאל: ‭(2003‬