ככלל, אם נתבונן אל ראשון לציון, אל היקב הענק אשר בה ואל בתי המלאכה השונים אשר מסביב לו, וראינו בעינינו, נם במראה החיצוני וגם בחייה הפנימיים, תבנית עיר קטנה או מושב של חרשת מעשה, אך לא כפר, לא מושב של עובדי אדמה. אדמתה איננה ראויה לזריעה,וכל יושביה הם כורמים ולא עובדי אדמה. על סף מאה חדשה,עטי 25