רחובה של ראשון לציון - מראה מבית הכנסת (העשור הראשון להקמתה)