אחד הדימויים הראשונים של ההתיישבות - תחריט ‭885)‬ת)