מושבות יהודה

י אזור יהודה , ' שבו החלה ההתיישבות היהודית החדשה בארץ ישראל , התגבש עד ראשית המאה העשרים כמרכז היישוב החדש . האזור התאפיין כגוש מושבות קרובות יחסית ומפותחות , אשר פעילותן הכלכלית והחברתית העשירה כוננה נוכחות יהודית בעלת משקל . למפעל העלייה הראשונה באזור יהודה קדמו שתי פעולות התיישבות : האחת הייתה הקמת בית הספר החקלאי מקוה ישראל בשנת , 1870 והשנייה - ניסיון ההיאחזות באדמות פתח תקוה בשנת . 1878 פעולות חלוציות אלה , יחד עם תהליכי הפיתוח שחלו בעיר המחוז יפו ובקהילה היהודית בה , שימשו בסיס להקמת מושבות האזור בידי אנשי העלייה הראשונה . בפרק זה נסייר במעגל הפנימי של חמש משמונה 'מושבות יהודה , ' כשסדר הביקור בהן מבוסס על היגיון מרחבי . נתחיל בראשון לציון , המושבה הראשונה של העלייה הראשונה , שנוסדה בשנת 882 ו , וממנה נמשיך דרומה לנס ציונה הסמוכה ולמושבה השכנה רחובות ( הוקמו ב 883 ו וב 890 ו , בהתאמה . ( מגוש משנה זה נעבור צפונה לפתח תקוה , שננטשה והוקמה מחדש בידי עולי העלייה הראשונה , ונסיים בכפר סבא , אשר נוסדה בשנת , 1903 עם סיום התקופה . עקרון מזכרת בתיה , גדרה וקסטינה באר טוביה , שהיו ב...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי