מבוא: על התיישבות העלייה הראשונה

שורשיה של ההתיישבות היהודית בארץ ישראל בעת החדשה נטועים ביבשת אירופה . באירופה התפתחה במחצית השנייה של המאה התשע עשרה תופעת הלאומיות , שהייתה הקרקע שממנה צמחו גילוייה המוקדמים של החשיבה הלאומית היהודית , הציונות . במקביל התפתחה ביבשת זו גם האנטישמיות המודרנית , שביטוייה הכואבים , ובמיוחד הפרעות ביהודי רוסיה ב ו ' ) 1884-188 הסופות שבנגב , (' היו הדחף העיקרי למימוש חשיבה זו כחמש עשרה שנה לפני הופעת הציונות המדינית . במזרח אירופה , ובעיקר ברוסיה הצארית , שכללה אז גם את אוקראינה , את המדינות הבלטיות ואת רוב פולין , חי באותה עת רוב רובו של העם היהודי . ברחבי רוסיה , בארצות הבלקן ( רומניה ובולגריה ) ובמדינות אירופיות נוספות התאגדו יהודים רבים החל משנות השמונים של המאה התשע עשרה בארגונים קטנים מקומיים , שנקראו בשמות שונים אך נכללו כולם בתנועת ' חיבת ציון . ' על אף ההבדלים הפנימיים והרעיונות הקדם ציוניים המעורפלים , איחדה את חובבי ציון מטרה משותפת : להביא להתחדשות יהודית בארץ ישראל . זו התבטאה בגל גדול של אלפי עולים יהודים שהגיעו לארץ ממזרח אירופה בשנים - 1904 -1882 העלייה הראשונה . ארץ ישראל...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי