הערות

ההערות שלהלן הן של העורך . הקדמה . 1 הכוונה למאמר , "Uber Leibnizes Entwurf einer Allgemeinen Charakteristik" שפורסם בכרך שפרגה מציין , עמ ' , 49-1 בשנת . 1867 . 2 פרגה משתמש בביטוי במשמעותו הקאנטיאנית , שבה הכוונה במיוחד ליחסים הדורשים תפיסה מרחבית , לפעמים בדמיון , ולפעמים אף תפיסה חושית . . 3 תחום מתמטי שגם אותו פיתח לייבניץ במאה השבע עשרה , שחוקר תכונות של טרנספורמציות מסוימות על גופים גיאומטריים , ושממנו התפתחה מאוחר יותר הטופולוגיה . פרק א . 1 המילה Bezeichnungen pi ) Zeichen שבכותרת ) מתורגמת כאן במילה " סימנים . " באנגלית יש המתרגמים signs ויש המתרגמים symbols ( סמלים . ( ההבחנה בין שני אלה הפכה למכרעת בטרקטטוס של ויטגנשטיין , אך דומה שבחיבור זה של פרגה אין להבחנה משקל ממשי . מאחר שפרגה מדבר גם על אותיות המשמשות במשתנים כעל , Zeichen אני סבור ש " סימן" הוא תרגום עדיף . . 2 מילולית : "תורת הגדלים הכללית . allgemeinen Grossenlehre , " . 3 פרגה הבחין , בדרך כלל בקפדנות , בין פסוק ( או משפט , , Satz באנגלית בדרך כלל , proposition לפעמים , ( sentence שהוא יצור לשוני , ובין מחשבה , G...  אל הספר
הוצאת שלם