ג. סוגיות מתורת סדרות כללית

. 23 § מטרת הגזירות ( Abieitungen ) הבאות היא לתת מושג כללי על אופן השימוש בכתב מושגים זה , גם אם אולי אין הן מספיקות כדי לדעת את מלוא תועלתו . תועלת זו תלך ותובהר רק על ידי משפטים מורכבים יותר . נוסף על כך , בדוגמאות אלו רואים כיצד המחשבה הטהורה לבדה , ללא תכנים כלשהם הניתנים על ידי החושים או אף על ידי הסתכלות אפריורי , יכולה , על יסוד תכנים העולים . מעצם מבנה , להגיע לשיפוטים שבמבט ראשון נראה כאילו הם ניתנים לביסוס רק על יסוד הסתכלות ( Anschauung ) OTl n העורך : בפרק זה על תורת הסדרות ( Reihenlehre ) פרגה מגיע לעיקר עניינו בחיבור - עניינים , שנראים על פניהם כדורשים אינטואיציה מוגדרים ומוכחים כמושגים ואמיתות לוגיים טהורים . הוא מגדיר מספר הגדרות חשובות במיוחד , ביניהן אלה של תכונה תורשתית בסדרה , ושל העוקב ( לאו דווקא המיידי ) של איבר בסדרה , ומוכיח מספר משפטים חשובים , ביניהם משפט המבטא למעשה את עקרון האינדוקציה , משפט המבטא שלהיות עוקב של איבר בסדרה היא תכונה תורשתית בסדרה , משפט המבטא את הקשירות של יחס העקיבה בסדרה פונקציונית " ) חד ערכית , (" ועוד . פרגה אינו מגדיר את מושגי היסו...  אל הספר
הוצאת שלם