ב. הצגתם וגזירתם של כמה שיפוטים של מחשבה טהורה

. 13 § כמה משפטים יסודיים של מחשבה כבר הונהגו בחלק הראשון , כדי להפכם לכללים ( Regein ) לשימוש בסימנים שלנו . את הכללים האלה , ואת החוקים ( Gesetze ) שהם תדמיתם , אי אפשר לבטא בכתב המושגים , שכן הם מונחים ביסודו . בפרק הנוכחי , כמה שיפוטים של מחשבה טהורה שעבודם זה אפשרי , יוצגו עכשיו בסימנים . משיפוטים אלו טבעי לגזור את המורכבים יותר מהפשוטים יותר , לא בשביל לעשותם לוודאיים - מה שברוב המקרים אינו נחוץ - אלא בשביל להציג בגלוי את היחסים שבין כמה משיפוטים אלו לאחרים . ברור שאין זה היינו הך אם פשוט מכירים חוקים , או גם יודעים איך האחד נתון באמצעות האחר . בדרך זו מגיעים למספר קטן של חוקים , [ הערת העורך : בפרק זה פרגה מציג אקםיומטיקה שלמה לתחשיב פסוקים ולתחשיב פרדיקאטים עם זהות . בעיקרה המערכת שלו כוללת תשע אקסיומות ושני כללי היסק - מודוס פוננס , שאותו הוא מציג במפורש ככלל לוגי , וכלל הצבה , שאותו הוא מבליע ככלל הנוגע לשיטת הסימון שלו , אך למעשה הוא כלל היסק נוסף . פרגה מרשה הצבות באופן גורף ביותר , שמרחיב למעשה את המערכת לכדי לוגיקה מסדר שני ; לא רק פסוקים ( מורכבים או פשוטים ) במקום פסוקי...  אל הספר
הוצאת שלם