א. הסבר הסימנים

. 1 § הסימנים שכרגיל משתמשים בהם באלגברה , מתחלקים לשני סוגים . הראשון כולל את האותיות , שכל אחת מהן מייצגת או מספר , שאותו משאירים בלתי מסוים ( unbestimmt ) או פונקציה , שאותה משאירים בלתי מסוימת . אי מסוימות זו מאפשרת להשתמש באותיות לביטוי התקפות הכללית של משפטים , כגון . ( a + b ) c = ac + be הסוג השני כולל סימנים כמו , 2 , 1 , 0 > , 0 ,+ שלכל אחד מהם משמעות מיוחדת משלו . אני מאמץ את הרעיון היסודי הזה של ההבחנה בין שני סוגי הסימנים , שלמרבה הצער אין שומרים עליו בחומרה באלגברה * , כדי להחיל אותו על והערת העורך ; בפרק זה פרגה מסביר את עיקרי השפה , או שיטות הסימון של כתב מושגים . הוא מסביר את השימוש באותיות ( יווניות , לטיניות וגרמניות ) ומנהיג ארבעה סימנים פשוטים - לתנאי , לשלילה , לכימות הכולל ולזהות - ומסביר איר ניתן באמצעותם לבטא אחרים , כגון דיםיונקציה " ) או , (" קוניונקציה " ) ו , (" קיום " ) יש כמה (" וכיוצא בזה . הסברים אלו כוללים דיונים חשובים במושגי יסוד בפילוסופיה של הלוגיקה , כמו זהות , פונקציה וההבדל בין שיפוט לתוכן [ . * חשבו נא על ו , . Lim , sin , 10 » השטח המקיף של המ...  אל הספר
הוצאת שלם