הקדמה

הכרה באמת מדעית מתקדמת , בדרך כלל , בדרגות שונות של ודאות . ^ 1 1 בתחילה , אולי , משפט כללי משוער ממספר לא מספיק של מקרים פרטיים , והוא צובר יותר ויותר ביסוס באמצעות קישורו בקשרים היסקיים עם אמיתות אחרות , בין שאלה מסקנות הנגזרות ממנו , שתימצאנה מבוססות בדרכים אחרות , ובין שלהיפך , הוא מתגלה כמסקנה של משפטים , אשר ביסוסם כבר הוכר . לפיכך אפשר לשאול , מצד אחד , על הדרך שבה הגענו בהדרגה להכרה במשפט מסוים , ומצד אחר , על הדרך שבה ניתן כעת לספק לו את הביסוס היציב ביותר . על השאלה הראשונה אפשר שיהא עלינו לתת תשובות שונות , ביחס לאנשים שונים ; השנייה היא החלטית יותר , והתשובה לה תלויה בטבעו הפנימי של המשפט הנידון . דרך ההוכחה המבוססת ביותר היא , כמובן , באופן לוגי טהור , שבו מתעלמים מהתכונות האופייניות המסוימות של הדברים ומסתמכים רק על החוקים שעליהם כל הכרה נסמכת . וכך , אנו מחלקים את כל האמיתות שצריכות הוכחה לשני סוגים , כשבאחד ההוכחה נערכת בדרך לוגית טהורה , ובאחרת חייבים לתמוך אותה בעובדות הניסיון . אולם בהחלט אפשרי , שאף על פי שמשפט הוא מן הסוג הראשון , הוא לא יוכל לעלות במודע ברוחם של ב...  אל הספר
הוצאת שלם