כתב מושגים

שפת נוסחאות למחשבה טהורה בנויה לפי האריתמטיקה מאת ד"ר גוטלוב פרגה מרצה למתמטיקה באוניברסיטת ינה  אל הספר
הוצאת שלם