ה. הערות

. 1 הפרטים הביוגרפיים שלהלן מבוססים על המבוא של טרל ביינום בספר . ( Oxford : Clarendon , 1972 ) Frege , Conceptual Notation and Related Articles , trans . and ed . Terrell W . Bynum Gottlob . Habiiitationsschrift . 2 חיבור שנדרש לשם קבלת משרת הוראה באוניברסיטאות בגרמניה באותה תקופה . . 3 כך כותבים ביינום ובעקבותיו רבים , אולם מקור הידיעה הזאת אינו ברור , ולאחרונה שמעתי גם כמה חוקרים המפקפקים בכך . . 4 הביקורות הידועות לי הן ביקורותיהם של לסוויץ , הופה , מיכאליס , טאנרי , שרודר וון . . 5 ראה , למשל , ספר א , פרק 25 בניתוחים מוקדמים . בסוף החלק הראשון של כתב מושגים פרגה מציג את גרסתו לריבוע הניגודים . . 6 להגדרת ההיקש ראה , למשל , אריסטו , ניתוחים מוקדמים . 7 . 24 b 18 ראה , למשל , אריסטו , ניתוחים מוקדמים , תחילת פרק 5 בספר א , ועוד הרבה . . 8 אריםטו , ניתוחים מוקדמים . 9 . 24 b 10 , 24 a 25 ראה אריסטו , ניתוחים מוקדמים , ; 29 b 1 ראה גם . 40 b 23 . 10 נסתפק כאן בכמה עבודות במה שמכונה ברגיל "לוגיקה . " ההבחנה בין אלה ובין עבודות מתמטיות מטושטשת . בעיני חוקרים רבים דווקא עבודות שהן מתמטי...  אל הספר
הוצאת שלם