ד. נושאים פילוסופיים אחרים: כתב ושפה, שיפוט ותוכן, זהות, פונקציה

מלבד הישגיו הלוגיים פורמליים של כתב מושגים , החיבור הוא בעל ערך רב גם במה שנוגע לפילוסופיה של הלוגיקה . חשובה ומקורית במיוחד היא התפיסה הכללית של טיבה של הלוגיקה , שבה מבנה לוגי של פסוק קובע ומסביר , מצד אחד , את משמעות הפסוק על יסוד משמעות מרכיביו , ומצד אחר , את יחסי הנביעה שהפסוק נתון בהם ( וראה דברינו בהקדמה , בסוף פרק ב , וכן להלן . ( החיבור גם תורם תרומה חשובה להבהרת המושגים של מערכת דדוקטיבית ושל הוכחה , וכולל דיונים עמוקים במושגי יסוד של הלוגיקה - כגון זהות , פונקציה , תוכן ושיפוט - שנוסף על היותם חשובים כשלעצמם הם היוו את התשתית לדיונים בפילוסופיה של הלוגיקה אצל ראסל , ויטגנשטיין ועוד רבים אחרים . בהערות שלהלן נתייחס , באופן כללי וחלקי , לעמדותיו של פרגה עצמו בכמה מן הנושאים האלה . כתב מושגים יהיה מרכז ענייננו , אך מדי פעם בפעם נפנה מבט לכתביו המאוחרים יותר של פרגה , שכן השוואת עמדותיו שם לעמדותיו בכתב מושגים עשויה לחדד את הבנת הספר שלפנינו . כתב , שפה ומחשבה : הכותרת והרעיון של 'כתב מושגים' הכותרת המלאה של החיבור שלפנינו היא כתב מושגים , שפת נוסחאות למחשבה טהורה , בנויה לפי ה...  אל הספר
הוצאת שלם